Har ikke bevis for at kultur hjelper

Voksne mennesker i en arbeidssituasjon bør kunne ta ansvar for sin egen kulturopplevelse, mener Høyre.