• Holmengrå fyr utenfor Fedje er av mange fyr med store vedlikeholdsutfordringer. FOTO: Vegar Valde

Sliter etter avbemanning

Kystverket jobber med en vedlikeholdsplan for fyrene. Men om disse blir prioritert er fremdeles usikkert.