• VIL IKKE UTVIDE: Med dagens kapasitet på Snøhvitanlegget på Melkøya vil Snøhvit-gassen først være ferdig produsert nærmere 2050. FOTO: SCANPIX

Statoil dropper neste Snøhvit-fase

Statoil stanser arbeidet med å utvide gasseventyret i Barentshavet. Verken et større Melkøya-anlegg eller rør vil lønne seg. Årsaken er for lite gass.