Streiken vil hovedsakelig ramme bydelene Bjerke, Frogner og St. Hanshaugen, der FO tar ut barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber i Nav og barnevernet. De to andre organisasjonene tar ut medlemmer i bydel Bjerke og ved Nydalen videregående skole.

— Våre medlemmer i Oslo kommune har krav på samme lønnsutvikling som andre grupper i arbeidslivet sier de tre forbundslederne Rigmor Hogstad (FO), Renée K. Rasmussen (MFO) og Stein Grøtting (SL).