LO brøt onsdag meklingen i lønnsoppgjøret med NHO, og overleverte samtidig listen til riksmekler Kari Gjesteby over hvilke grupperinger som tas ut i streik fra mandag morgen dersom det ikke oppnås enighet innen meklingsfristen søndag klokken 24, skriver frifagbevegelse.no

Blir det konflikt, vil skift— og turnusarbeid som er påbegynt før midnatt søndag, bli avsluttet senest kl. 6.00 mandag 8. april, opplyser LO.

Privat sektor

Konflikten omfatter i første omgang 15.500 av LOs medlemmer i privat sektor. Streiken kan bli trappet opp til å gjelde en enda større del av LOs medlemmer. Opptrapping må varsles fire dager før iverksetting.

Før påske

Forhandlingene mellom LO og NHO ble brutt før påske. Fredag før palmesøndag orienterte partene Riksmekleren om bruddet. Riksmekleren la deretter rutinemessig ned midlertidig forbud mot arbeidsstans.

Arbeidstvistloven krever at meklingen må pågå i minst ti dager før en av partene kan kreve av den avsluttes. Denne fristen gikk ut onsdag.

Fire dager

Når en av partene har bedt om at meklingen avsluttes, har Riksmekleren ytterligere fire dager på å forsøke å nå fram til enighet om et meklingsforslag. Det betyr at fristen for å komme til enighet går ut klokka 24 søndag.

Det er planlagt forhandlingsstart for ansatte i Spekter-bedriftene tirsdag 9. april og for ansatte i staten og i kommunene fredag 12. april.