Det kommer fram i doktoravhandlingen til overlege og kardiolog Morten Grundtvig, som også har funnet ut at røyking fremskynder første hjerteinfarkt i større grad hos kvinner enn hos menn, skriver Dagens Medisin.

Grundtvig analyserte data for 2.281 pasienter med hjerteinfarkt, som ble utskrevet fra sykehuset i Lillehammer i perioden 1998 til 2005.

Han fulgte pasientene fram til 2010. Det viste seg at røykende kvinner i snitt var 14,5 år yngre enn ikke-røykende kvinner — 66,2 år mot 80,7 år. Tilsvarende tall for menn var 8,3 år - 63,9 år mot 72,2 år. Etter justering for risiko- og personfaktorer viste det seg at nesten all aldersforskjell kunne tilskrives røyking - 13,7 år hos kvinner og 6,2 år hos menn.

— Røykende kvinner tapte således dobbelt så mange år, år uten infarkt, som røykende menn, forklarer han.

Etter åtte års oppfølging var vel halvparten av pasientene døde. Levetiden for hver enkelt pasient ved hjerteinfarktet ble holdt opp mot gjennomsnittlig forventet levetid for personer i befolkningen. Det viste seg da, for kjønnene under ett, at ikke-røykere, eks-røykere og røykere tapte henholdsvis 5,4, 6,4 og 10,3 års levetid.

Tapt levetid etter hjerteinfarkt for ikke-røykende menn og kvinner var den samme, mens røykende kvinner mistet 1,9 år mer enn menn som røyket.

røykende damer.jpg
Colourbox (illustrasjonsfoto)