Politiet oppgir lukt, rotter og smittefare som årsakene til aksjonen, melder NTB.

Vaterlandsparken ble mandag ryddet, og ifølge NRK ble fire billass med blant annet madrasser og søppel kjørt vekk. Tidlig i juli foretok politiet en lignende aksjon samme sted, men allerede dagen etter var mange på plass igjen.

Mandag kveld var politiet på plass for å stanse og bortvise dem som eventuelt ville prøve å komme tilbake til parken for natten. Den nye aksjonen kommer etter atbeboerne, skolen og ungdomsklubben i området har bedt om det.

Smittefare

I tillegg har bydelsoverlegen i Gamle Oslo anmodet politiet om å gjøre noe med situasjonen på grunn av smittefare.

— Det lukter sterkt i hele området, det er rotter, smittefare og andre ting som avføring fører med seg, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon til Aftenposten.

— Slår de seg ned et annet sted, får vi se på det når det skjer. Sånn som de holder på, kan de uansett ikke være i boligområder, sier han.

Appell til myndighetene

Mandag leverte organisasjonen Folk er folk et brev til blant annet Oslo kommune, regjeringen og politiet. Brevet var en appell for bedre livsvilkår for bostedsløse romfolk.

— Det er med stor sorg og fortvilelse vi leser at den lokale politisjefen brekker seg over forhold vi ikke har kontroll over og mener at vi ikke kan bo i boligområder sammen med andre mennesker, står det i brevet.

— Dagens fremgangsmåte, der mennesker som tilhører romfolket systematisk jages bort, er en klar ansvarsfraskrivelse og stikk motsatt det hensynet som finnes i det norske lovverket. Dette mener vi er ulovlig og ikke kan fortsette, mener Folk er folk.