— Vi har sendt stevning og saksøkt dem. Vi krever erstatning for alle fem barna, sier advokat Mette Yvonne Larsen til NRK.

Advokaten mener saken er en av de groveste hun har sett.

— Vi saksøker dem for å ha unnlatt å gi hjelp fra barnevernet den gangen da de fem barna var eksponert for vold og omsorgssvikt i hjemmet. De burde ha grepet inn på et tidligere stadium. Jeg er ganske sjokkert over den manglende innsatsen, sier Larsen.

Fra 2005 til 2009 mottok barnevernet minst tolv bekymringsmeldinger om forhold i hjemmet, men sakene ble henlagt. I april 2009 ble barnas mor funnet død. Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, men henla til slutt saken.

— Vi har hatt samtaler med politiet og har engasjert en uavhengig ekspert som har gått gjennom hele saken for oss. Så vi har forberedt oss veldig godt, sier kommuneadvokaten i Sandefjord, Ivar Otto Myhre.

Kommunen er villig til å drøfte saken, men hvis stevningen ikke inneholder noe nytt, står de fast ved avgjørelsen fra 2013 om ikke å akseptere erstatning.