Frp-statsråden vil slå sammen dagens regionkontorer og distriktskontorer og på den måten slanke organisasjonsmodellen fra tre nivåer til to nivåer. Dagens åtte regioner kan bli til fem, og hun vil flytte all behandling av klager fra regionkontorene til hovedkontoret.

Men forslaget er ikke en innsparingsreform.

— Vi ønsker å bruke mindre ressurser på administrasjon og mer på tilsynsvirksomhet. Ikke minst gjelder det gjelder dyretilsyn. Der vet vi at det er noen utfordringer, og vi vet at det engasjerer folk, sier Listhaug til NTB.

Et lovforslag som legger grunnen for omorganiseringen sendes ut fredag.