— Minstelønn kan danne et gulv for hva som er sosial dumping, og styrke muligheten til å sette inn tiltak, sier NHO-sjefen til Klassekampen.

Skogen Lund sier hun er skremt over situasjonen i deler av næringslivet, der svart arbeid brer om seg. Dette representerer en trussel mot grunnleggende verdier som næringslivet er basert på, mener NHO-lederen.

Forslaget om lovfestet minstelønn faller ikke i god smak i Landsorganisasjonen (LO).

— Dette er rett og slett et angrep på det organiserte arbeidslivet som NHO hevder de er for, sier Trude Tinnlund, sekretær i LO-ledelsen.

Tinnlund mener at samordnet lønnsfastsettelse er en av suksessfaktorene i den norske modellen. Hvis de folkevalgte på Stortinget skal innføre minstelønn, blir den norske modellen endret, og man risikerer å få arbeidstakere som ikke kan leve av sin egen lønn, mener Tinnlund.

Skogen Lund mener redselen for lovfestet minstelønn er unødvendig.

— Vi har aldri forstått motstanden som er i fagbevegelsen. Men jeg sier ikke et klart ja, men at det er et spor å følge. Jeg sier heller ikke at alle skal ha minstelønn, sier Skogen Lund.