En masteroppgave av Ingrid Breivik ved Senter for skatteforskning ved Norges Handelshøyskole i 2013 viser at klienter av de såkalte «fire store» revisjonsselskapene har en lavere skattebelastning enn klienter av mindre revisjonsselskaper uavhengig av størrelse, skriver Klassekampen.

I «de fire store» inngår PwC, Deloitte, KPMG og Ernst & Young.

Analysen tar for seg betalbar skatt som andel av resultat før skatt, og betalbar skatt som andel av omsetningen. Selskaper som bruker de fire store revisjonsselskapene, er sammenlignet med selskaper som ikke bruker disse.

Professor Jarle Møen, som har veiledet masteroppgaven, understreker overfor avisen at det trengs mer forskning på revisjonsselskapenes rolle og at resultatene ikke er entydige. Han mener uansett at studien gir interessante indikasjoner.

— Det skyldes nok både at de som er opptatt av skatteplanlegging velger de fire store, og at de fire store leverer varene. Det er ingen tvil om at de fire store kan skatteplanlegging, det er i stor grad det de selger, sier Møen.

Han sier også at dette i utgangspunktet heller ikke er ulovlig.

Studien viser også at selskaper innen petroleums-, skipsfarts- og finansbransjene benytter disse fire selskapene mer enn andre selskaper.