Politidirektoratet (POD) sendte i mai i fjor et brev til politidistriktene der de krevde at politifolk som har spesialkompetanse for å håndtere skarpe oppdrag, skal være tilgjengelig hele døgnet.

En undersøkelse gjort av Politiforum viser at av 27 politidistrikt i landet, er det bare Hordaland, Follo, Rogaland og Sør-Trøndelag politidistrikt som har fulgt beskjeden fra POD.

Politiets Fellesforbund (PF) klarte tidligere i år ikke å få til en ordning hvor politifolk med slik kompetanse står på en tilkallingsliste i tilfelle det skulle oppstå situasjoner som krever flere mannskaper.

Fungerende avdelingsdirektør Steffen Ousdal i PODs beredskapsavdeling sier målet fortsatt er å ha tilgjengelige utrykningsenheter (UEH) — altså politifolk med spesialkompetanse for å håndtere skarpe oppdrag - tilgjengelig døgnet rundt.

— Vi knyttet ingen tidsfrist i vår instruks fra i fjor, ut ifra at vi er kjent med at det ikke er tilstrekkelig med UEH-mannskaper for å gjennomføre tiltaket i samtlige distrikter, sier Ousdal.