Nei til EU skal jobbe for at EØS-avtalen erstattes med en handelsavtale, men uten å bli en kamporganisasjon mot samarbeidet i seg selv.

Vedtaket som ble fattet av landsmøtet i organisasjonen søndag, er et kompromiss drevet fram av EØS-tilhengere i Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet. I en opphetet debatt lørdag advarte flere av dem Nei til EU mot å intensivere kampen mot EØS, slik de mest iherdige motstanderne av avtalen ønsker.

Likevel er det enighet om at organisasjonen skal rette oppmerksomheten mot LO-kongressen til våren i lys av kravet mektige forbund har kommet med om å ta arbeidslivet ut av EØS-avtalen. Flere eksperter har framholdt at en uunngåelig konsekvens av et slikt grep er at avtalen velter, fordi en av de fire grunnpilarene fjernes.

Trakk seg fra verv

— Selv om mange av oss er EØS-tilhengere, så har vi levd godt med at organisasjonen i seg selv ønsker å si opp EØS-avtalen. Det har vært plass til oss, og det håper jeg det fortsatt skal være, sa kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF fra talerstolen, ifølge Nationen.

Rådsmedlem Amund Vik og styremedlemmene Jo Stein Moen og Torunn Kanutte Husvik fra Ap trakk seg på sin side fra sine respektive verv som følge av den økende vektleggingen av motstanden mot EØS-avtalen.

I vedtaket søndag heter det seg at «arbeidet mot EØS må organiseres slik at bredden i Nei til EU blir opprettholdt». Leder Heming Olaussen kaller vedtaket samlende.

— Nei til EUs skal arbeide aktivt for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, samtidig som at landsmøtet slo fast at Nei til EU ikke skal være en kamporganisasjon mot EØS. Spørsmålet om å reise et krav om en folkeavstemning om EØS er en langsiktig sak. Nei til EU vil nå fokusere på arbeidet inn mot LO-kongressen og stortingsvalget i 2013, sier han.

Olaussen gjenvalgt

Olaussen ble søndag gjenvalgt som leder for Nei til EU, noe som innebærer at han nå går inn i sitt niende arbeidsår som leder i organisasjonen.

Eli Blakstad ble valgt til ny nestleder. Britt Tønne Haugan og Jens Kihl ble gjenvalgt til henholdsvis nestleder og medlem av Nei til EUs arbeidsutvalg.

Olaussen ser landsmøtet i helga som en opptakt til LO-kongressen i mai neste år og stortingsvalget noen måneder senere.

— Hvis Arbeiderpartiet bare vender det døve øret til, og ikke tar inn over seg motstanden i forbundene, kan de miste mange stemmer ved stortingsvalget neste år, sa leder Heming Olaussen i Nei til EU til NTB fredag.

Trenger Norge EØS-avtalen? Si din mening!