Vil ha minnesmerke i Slottsparken

De to nasjonale minnesmerkene etter 22. juli er foreslått plassert på Nisseberget i Slottsparken og Sørbråten ved Tyrifjorden.

Publisert Publisert

TINGHUSET: Blomster utenfor Oslo tingrett, der rettssaken går. Foto: SCANPIX

  • Veslemøy Hedvig Østrem
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Styringsgruppen for nasjonale minnesmerker etter 22. juli legger i dag frem sin innstilling til Kulturdepartementet. Gruppen, som er ledet av Åse Kleveland, har utarbeidet et forslag til plassering av to minnesteder, ett i Oslo og ett i Hole kommune, skriver Aftenposten.no.

Målet er å skape minnesteder som hedrer både de som omkom, de som overlevde og de som bidro i redningsaksjonene.

— Det finnes mange minnesmerker som hedrer først og fremst de døde. Vårt mandat er bredere. Vi i styringsgruppen har vært opptatt av å skape minnesteder som både skaper rom for sorg og ettertanke, og for å påminne som påminner om de grunnleggende verdiene som skapte et sterkt og samlende mangfold midt i katastrofen, sier Åse Kleveland.

Slottsparkens høyre side

I styringsgruppen deltar også representanter fra de etterlattes støttegrupper, AUF og fra to departementer i arbeidet med å legge rammene for minnesmerkene.

Les også

Krimteknikernejobbet i 12 døgn

— For oss er det viktig å skape minnesteder som er tilgjengelige for alle. De skal være nøytrale hva gjelder tro-, livssyn og partipolitikk. Vi ønsker verdige og samlende plasser med en kunstnerisk utforming som formidler ambisjoner om et åpent, varmt og inkluderende samfunn med fremtidstro og vern om menneskerettigheter. Samtidig vakre grønne steder for refleksjon og inspirasjon, sier Kleveland.

Minnesmerket i Oslo er foreslått plassert i Slottsparken, nærmere bestemt på Nisseberget, den delen av parken som ligger nærmest universitetsbygningen.

Med utsikt til Utøya

— Vi ønsker et minnessted midt i byen, som er lett tilgjengelig, og som kan tas aktivt i bruk. I denne delen av Slottsparken vil det være rom for å forme et integrert kunstverk. Vi har også vurdert andre alternativer, som Stortorget og Domkirkeplassen, men synes dette fylle våre kriterier best, forklarer Kleveland.

Slottet stiller seg positive til forslaget om et minnested i denne delen av parken. Regjeringskvartalet er foreslått som et annetvalg, både fordi byggingen her kan ta lang tid, og fordi det neppe vil oppleves som like tilgjengelig som Slottsparken.

Les også

Vurderer væpnet vakthold på Stortinget

Les også

- Jeg trenger knagger til sorgen

I Hole kommune er åtte steder vurdert. Utvalget har foreslått Sørbråten som førstevalg og Lauvodden som annetvalg.

— Begge steder har utsikt mot Utøya, ligger idyllisk til og vil kunne være tilgjengelige for alle, men vi har landet på at Sørbråten er det som lettest kan la seg realisere, sier Kleveland som ikke ser bort ifra at man i den videre prosessen også vil se nærmere på det andre alternativet, et naturskjønt område ved Tyrifjorden, som på folkemunne går under navnet Veikroa.

Navn på de omkomne

De to minnesmerkene skal ha en viss sammenheng med hverandre i form og innhold. Gruppen går inn for at navnene til alle de omkomne skal fremgå i relasjon til minnesmerket i Oslo. Navn på de omkomne på Utøya skal også fremgå i relasjon til minnesmerket i Hole. Dersom enkelte pårørende ikke ønsker at navnene konkret skal fremkomme, vil disse bli anonymisert.

— Dersom vårt forslag om Sørbråten og Nisseberget blir vedtatt, foreslår vi at det dessuten etableres en vakker og verdig markering i det nye Regjeringskvartalet for de som omkom her.

Styringsgruppen har hatt to og en halv måned på utredningene, og Kleveland har latt seg imponere over den måten de ulike partene har bidratt i prosessen.

— Jeg har møtt mennesker som står i en ekstrem følelsesmessig storm, og som likevel har gått inn i dette arbeidet med en overveldende klokhet, åpenhet og refleksjon, sier hun.

Kan bli lukket konkurranse

Styringsgruppen har mottatt mange forslag både om steder for minnesteder og mulige kunstneriske utforminger. De foreslår nå at det skal utlyses en konkurranse der begge minnesmerkene inkluderes. Trolig legges det opp til en åpen prekvalifisering der hvem som helst kan sende inn en idéskisse, men der inntil 20 aktører blir invitert til en lukket konkurranse.

— Vi har i samråd med KORO (Kunst i offentlige rom) kommet frem til at dette er den beste måten vi sikrer oss et mangfold av ideer, som faktisk realiserbare, sier Kleveland.

Kulturdepartementet overtar nå arbeidet med de nasjonale minnesmerkene. Anniken Huitfeldt har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Publisert
  1. 22. juli