I hvert eneste nasjonalbudsjett siden 2007 har et eget kapittel vært viet til bærekraftig utvikling. Så sent som i nasjonalbudsjettet for 2014 kunne man lese om hvordan utviklingen var for 17 utvalgte bærekraftsindikatorer.

Viktig indikator

Men i årets budsjett er både kapittelet og bærekraftsindikatorene fjernet, melder TV 2.

Indikatorene sier noe om hvordan utviklingen har vært om alt fra klimagassutslipp til gytebestanden for norsk fisk.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, er opprørt over at kapittelet er fjernet.

— Gro i søpla

— Å fjerne bærekraftskapittelet fra statsbudsjettet, det er ensbetydende med å kaste Gro Harlem Brundtlands arbeid i søpla, sier han.

Det var gjennom Brundtlands arbeid i FNs Brundtland-kommisjon i 1987 at begrepet bærekraftig utvikling ble allment kjent.

— Bærekraftskapittelet i nasjonalbudsjettet er det eneste stedet hvor man fører sammen hvordan vi budsjetterer med pengene våre, og hvilken effekt det har på bærekraft i Norge, mener Hansson.