I løpet av denne perioden har han bodd på 13 ulike mottak i Norge og Sverige, bare avbrutt av to års arbeid på et sykehjem i Oslo. Han har dermed norgesrekord i opphold på asylmottak, ifølge Antirasistisk Senter.

Teferi kom til Norge i 1998 etter å ha bodd i ni år på asylmottak i Sverige. I 2006 fikk han endelig avslag på asylsøknaden sin. På det tidspunktet hadde Norge ingen returavtale med Eritrea. Utlendingsnemnda (UNE) har flere ganger avvist hans begjæring om omgjørelse av tidligere avslag på oppholdssøknaden.

Nå har asyladvokaten Cecilie Schjavet ved Hestens & Dramer tatt på seg oppdraget med å føre asylsøkerens sak mot norske myndigheter.

— Når en sak drar så lenge ut i tid, og myndighetene ikke sender asylsøkeren ut, mener jeg at staten har en forpliktelse til å normalisere situasjonen hans. Det er kjernen i det rettslige, sier hun til VG.

— Denne saken viser at både systemet ikke fungerer for asylsøkeren, og at utlendingsmyndigheten ikke har gode nok verktøy til å kunne løse saken, legger advokaten til.

Antirasistisk Senter vil sette i gang en innsamlingsaksjon for å finansiere rettsprosessen mot staten.

For Teferi er det ikke aktuelt å vende tilbake til hjemlandet. Han har tidligere forklart at han sto på opposisjonens side under uavhengighetskrigen på 1970- og 80-tallet.