Forhandlingspartene NHO Sjøfart, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund ble enige om en løsning som samsvarer med meklingene i frontfagene i industrien tidligere i år.

— Oppgjøret følger frontfagenes rammer på 3,3 prosent, sier administrerende direktør Harald Thomassen i NHO Sjøfart til NTB.

Enighet med sjøoffiserene ble oppnådd rundt klokken 23 onsdag kveld, mens meklingen med maskinistene endte med en løsning rundt ti minutter over midnatt.