«Vi har kommet til at Forsvaret gjennom den aktuelle behandlingen har krenket de registrertes rett til privatliv,» skriver tilsynet i varslingsbrevet til Etterretningsbataljonen.

Formelt er overtredelsen at bataljonen har «behandlet personopplysninger om ni norske journalister uten at det forelå et behandlingsgrunnlag» etter personopplysningsloven. Selv om lovbruddet «ikke har skjedd som følge av en systematisk eller bevisst handlemåte», mener Datatilsynet det er riktig å reagere overfor E-bataljonen.

Tilsynet tar seg også tid til å påpeke at det er positivt at Forsvaret allerede har satt i gang tiltak for å øke bevisstheten om lovverket og forhindre lignende lovbrudd i fremtiden.

Tilsynet har gitt Etterretningsbataljonen inntil tre uker på å komme med eventuelle merknader til vedtaket om gebyr.