• Hele seks statsråder var på plass. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Seks statsråder uten penger

De hadde ikke penger med seg, men mange gode intensjoner. Seks av regjeringens statsråder møtte i dag frem for å presentere en plan for å ta vare på våre veteraner fra utenlandstjenesten.