Arbeiderpartiet er imidlertid landets største parti på målingen, selv om Ap faller 0,5 prosentpoeng til 35,5 prosent fra forrige måned.

Regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti går hver sin vei. Venstre er opp 0,1 prosentpoeng til 4,7 prosent mens KrF faller 0,7 prosentpoeng til 4,2 prosent.

Senterpartiet går fram 0,4 prosentpoeng til 5,5 prosent. Miljøpartiet De Grønne går med en oppgang på 1,3 prosentpoeng til 4,1 prosent forbi Sosialistisk Venstreparti, som faller 0,6 prosentpoeng til 3,1 prosent. Rødt får en oppslutning på 1,4 prosent (-0,1) og kategorien andre partier ligger stabilt på 0,9 prosent.

Målingens feilmargin varierer mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng. Hvis målingen hadde vært valgresultat, ville Høyre, KrF, Venstre og Frp fått til sammen 86 stortingsrepresentanter. Ap, SV og Sp ville ha fått 75 representanter. Rødt ville ha fått én stortingsrepresentant og MDG ville ha fått sju.

Frps oppslutning er den laveste på Ipsos MMIs målinger for Dagbladet på 17 år. Men Frp-leder Siv Jensen avdramatiserer nedgangen.

— Målinger er usikre og svinger hele tiden. Det er valgresultatene som teller og vi sikter på å gjøre et veldig godt kommunevalg neste år, sier Jensen.