Regjeringen har besluttet at rundt 260 nordsjødykkere og deres etterlatte får 1,7 millioner kroner hver i erstatning i tillegg til det de har fått før. Det totale beløpet blir da 5,3 millioner kroner hver. Det opplyste arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til NRK fredag.

— Uryddig av Eriksson

— Måten statsråden håndterer denne saken på er oppsiktsvekkende. Han har selv uttalt at dette skulle være forhandlinger, og han kom med et tilbud på 1,7 millioner i de forhandlingene. Så sier han altså at «dette er det dere får», sier advokat Johnsrud til NTB.

Han presiserer at han ikke har deltatt i møtet mellom dykkerne og Eriksson fredag, der kun dykkerne var invitert. Han tror likevel ikke at dykkerne vil si seg fornøyd med tilbudet.— Det var planlagt et forhandlingsmøte onsdag neste uke. Vi var innstilt på å forhandle videre på det møte, sier advokaten.

Han forsvarer dykkerne i Offshore Dykker Unionen sammen med LO. Han sier at oppdaterte erstatningsberegninger viser at dykkerne har tapt omtrent åtte millioner kroner hver.

— De har vært innstilt på å få et lavere beløp enn åtte millioner, men dette er lavt og presenteres på en uryddig måte, sier Johnsrud.

- Rask avklaring

Arbeidsministeren mener tilbudet på 1,7 millioner kroner ekstra, er godt:

— Det var et ønske fra dykkerne om en rask avklaring. Dette er det vi har fått til, og jeg mener det er et godt tilbud, sier Eriksson til NRK.

På spørsmål om dette er det endelige tilbudet til dykkerne, svarer statsråden:

— Dette er de endelige rammene jeg har klart å skaffe politisk flertall for i Stortinget.

I desember ble staten dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for mangelfull informasjon om farene ved arbeidet dykkerne utførte i Nordsjøen i perioden 1965 til 1990.

I 2002 ble dykkerne bevilget en erstatning på 40 G i 2004, et beløp de mente var for lavt. Dykkerne gikk til sak, og vant i Oslo tingrett. De tapte statens ankesak i lagmannsretten og Høyesterett.