Kraftig snøsmelting i kombinasjon med store nedbørsmengder denne helgen har fått Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) til å sende ut flomvarsel på nest høyeste beredskapsnivå for Hedmark og Oppland.

I Trysil står elva allerede over tjueårsmerket, og med nedbørsmengdene som er varslet utover dagen søndag, går det mot femtiårsflom, fastslår direktoratet.

— NVE følger fortsatt situasjonen tett i Trysilvassdraget, sier NVE-direktør Per Sanderud.

Ifølge ham er det likevel bare mellom ti og femten hus som må regne med vannskader.

Det er også fare for skred i fjellområder hvor det kommer mye regn, advarer NVE. Dette gjelder spesielt i Hedmark, men også deler av Oppland og Sør-Trøndelag.

Flere veier er stengt på grunn av flommen, og Gudbrandsdalslågen har steget så mye at det søndag var redusert fart på jernbanen. I tillegg ble det natt til søndag satt i gang arbeid med å bygge en flomvoll langs E6 på Fåvang i Oppland.

Flomvollen er ferdig og er oppført sør for innkjøringen til Fåvang sentrum, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Arbeidet med flomvollen ble ifølge avisa startet raskt da det begynte å komme vann inn på E6 på stedet. Veien er ikke stengt.