• INGEN MINNESTEIN: Egil Haugland synes det er unødvendig at han skal ha en minnestein etter seg. Han ønsker at asken hans skal spres over havet. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

De fleste vil til havet

Havområdene rundt Marsteinen fyr og Hardangervidda er hordalendingene sine «favorittsteder» for askespredning.