Jensen skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at rådet som i dag anbefaler hvilke selskaper Statens pensjonsfond utland bør investere i, bør legges ned.

Fredag legger hun fram stortingsmeldingen om forvaltningen av det såkalte oljefondet i 2013.

— Dagens tredelte organisering av arbeidet mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet er ikke optimal, skriver finansministeren i innlegget.

I tråd med anbefaling

— Vi foreslår at Norges Bank både skal få ansvar for eierskapsutøvelsen og utelukkelsesmekanismen, mens det fortsatt skal være en politisk beslutning å bestemme mandatet til Norges Bank og kriteriene for utelukkelser, skriver Jensen videre.

Beslutningen om å legge ned Etikkrådet er i tråd med anbefalingen fra Strategirådet. Dette utvalget er oppnevnt av Finansdepartementet og foreslo i fjor høst å legge ansvaret for boikott av selskaper til Norges Banks Hovedstyre.

Etikkrådet ble oppnevnt i 2004. Det har fem medlemmer og ledes av jussprofessor Ola Mestad. Rådet skal gi anbefalinger om å utelukke selskaper fra oljefondet eller sette selskaper til observasjon.

Lite kott

Bellona har arbeidet med spørsmålet om Etikkrådets framtid i flere måneder. Miljøorganisasjonen har levert sin høringsuttalelse på dette forslaget og ser ikke positivt på at Etikkrådet kan havne hos Norges Bank.

— Oljefondets etikkråd burde fortsatt være en ekstern, uavhengig instans. Bellona er bekymret for at Etikkrådet nå kan bli et lite kott i Norges Bank, og at det blir mindre åpenhet rundt fondets investeringer, sier kommunikasjonssjef Andreas Kokkvoll Tveit i Bellona til NTB.