Hun har hatt to sønner i Afghanistan

– Du vet aldri hvor lenge de har flaks, sier Inger.