Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten mener at norsk petroleumsvirksomhet er et høyt prioritert mål for spionasje og terror.

Men ifølge VG deles denne trusselvurderingen ikke av Olje— og energidepartementet. Departementet mener tvert imot at olje- og gassinstallasjoner ikke trenger å sikres spesielt av sikkerhets- og etterretningstjenestene. Departementet skriver i et brev til NSM at de heller ikke mener oljeplattformer og andre anlegg har symbolverdi av nasjonal karakter, noe som regelverket krever hvis anleggene skal sikres spesielt.

Synspunktet til departementet møter liten forståelse hos sikkerhetstjenestene.— Vi stiller spørsmål ved at departementet mener de ikke behøver å følge sikkerhetsloven på dette feltet. Etter vår mening er landets olje- og gassinstallasjoner helt klart vital nasjonal infrastruktur som bør sikres, sier avdelingsdirektør Carsten Rapp i NSM til Teknisk Ukeblad.

Da NSM, PST og E-tjenesten fremla en felles trusselvurdering for 2013, understreket de at olje- og gassektoren er ettertraktet for flere lands etterretningsvirksomheter i Norge, og ikke minst potensielle terrormål.

Informasjonssjef Martin Bernsen i PST viser til at terrorgrupper alltid søker mål med symbolverdi.

— Det hersker liten tvil om at oljeplattformer er et symbol for Norge i dag, sier Bernsen.