— Valgkampen har blitt som vi fryktet. Politikerne kaster sykehjemsplasser etter oss, og teller penger. Det er helt feil. Det vi trenger, er en debatt om innholdet i eldreomsorgen, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet til Dagsavisen.

Svaret på hvordan sykehjem skal driftes, og hvordan bemanningsutfordringene skal løses, ligger ikke i å åpne opp for flere private, mener de tre forbundene. De mener det eneste som oppnås med det, er at de ansatte får lavere lønn og pensjon.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har undersøkt helseprivatisering i andre land. Resultatene tilsier at kommersielle sykehjem systematisk har lavere bemanning og andel sykepleiere enn ikke-kommersielle, og får flest klager, viser forbundene til.

— Det valgkampen har handlet mye om til nå, er forskrifter og garantier. Diskusjonen vi må ta, er innholdet i et individuelt tilpasset tilbud. Vi mener det best kan sikres i kommunene. Ikke hos kommersielle som baserer seg på flittig bruk av vikarbyrå, sier leder Kjellfrid Blakstad i helseseksjonen i Fagforbundet.