I undersøkelsen svarer 42 prosent nei til at det skal være mulighet til å reservere seg mot å delta i abortinngrep, mens 52 prosent sier ja. Bare 4,9 prosent ønsker selv å reservere seg mot å kunne henvise til abort.

Lege og doktorgradsstipendiat Morten Magelsen ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, sier til Vårt Land at tallet for de som er positive til reservasjonsretten er overraskende lavt.

Tallene viser også at flertallet av medisinerstudentene er på kollisjonskurs med sin egen forening. Legeforeningen vedtok nemlig på sitt landsmøte før sommeren å si ja til reservasjonsadgang.

Spørsmålet om fastleger skal få reservere seg mot behandling og henvisning i spørsmål som strider mot deres samvittighet har vært heftig diskutert de siste to årene.

Spørsmålet ble på nytt høyaktuelt da KrF noterte seg for en viktig seier i samarbeidsavtalen med Høyre og Frp og fikk dette punktet med.

Undersøkelsen blant de kommende legene er utført av medisinerstudentene Sven Jakob Nordstrand og Magnus Andreas Nordstrand blant studenter på de fire medisinutdanningene i Norge. Undersøkelsen ble utført blant studentene på femte og sjette studieår og gjennomført våren 2012.

Resultatet ble publisert i Journal of Medical Ethics i august i år.