Marianne Odfjell vil selge aksjeposten på 30 prosent som stiftelsen Larine, der hun er begunstiget, eier i riggselskapet Odfjell Drilling ltd.

Dagens Næringsliv (DN) skriver at planen er at Marianne Odfjell skal løftes ut gjennom et nedsalg av aksjer og en etterfølgende notering av boreselskapet på Oslo Børs.

Bermuda-registrerte Odfjell Drilling driver mye av sin virksomhet fra Bergen og er Norges største private boreentreprenør med en riggflåte som består av fire halvt nedsenkbare rigger, derav et nybygg, to boreskip som eies 40 prosent og mindre eierandeler i ytterligere tre boreskip som bygges med tanke på arbeid på brasiliansk sokkel.

Marianne Odfjells søster Helene Odfjell kontrollerer 70 prosent av aksjene og vil fortsette som en langsiktig eier.

— Fornuftig med børsnotering

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i konsernet 1.154 millioner dollar, vel sju milliarder kroner. Ved et aksjenedsalg i kombinasjon med en etterfølgende børsnotering av Odfjell Drilling kan egenkapitalen bli verdsatt til mellom 1,2 og 1,8 milliarder dollar.

— En børsnotering gir konsernet fornuftig og fleksibel tilgang til kapitalmarkedene og legger dermed bedre til rette for fremtidig vekst, sier Marianne Odfjell til DN.

Kilder DN har snakket med, sier atMarianne Odfjell vil ta en mer aktiv rolle i forvaltningen av sin del avfamilieformuen og ikke ønsker å sitte som minoritetseier i riggselskapet sammenmed søsteren. Begge har styreplass i Odfjell Drilling, der Helene Odfjell erstyreleder og har det avgjørende ordet i kraft av sin posisjon sommajoritetseier.

- Ingen uenigheter

Konsernsjef Simen Lieungh i Odfjell Drilling sier til DN atdet ikke er noen uenighet mellom søstrene, men at Marianne Odfjell vil frigjørede betydelige verdiene som ligger i aksjene hun kontrollerer i riggselskapet.Dermed vil Larine Trust, der hun er begunstiget, selv kunne forvalte formuensom nå er bundet i riggaksjene.

— Det foreligger en avtale som regulerer forholdet mellom de to, og det er densom nå følges. Planen er å gå på børs med den totale virksomheten og atMarianne Odfjell løftes ut gjennom et nedsalg av aksjer, sier Lieungh til DN.