Over 700 tillitsvalgte har svart i undersøkelsen som Dagbladet selv har gjennomført.

Hele 61 prosent svarer at innstramming i asyl— og innvandring er viktigste sak for partiet i regjeringsforhandlingene. Lavere skatter og avgifter blir til sammenligning bare ansett som viktigste sak av 16,6 prosent av dem som svarer.

— Dette var interessante tall. Den viser hvor viktig innvandringspolitikk er for Frp. Det er vanskelig å se for seg at Frp skal gå inn i regjering uten å få noe gjennomslag her, sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning ved NTNU i Trondheim

Frp-leder Siv Jensen sier til avisa at hun er klar over hvor viktig denne saken er for Frp.

— Det denne undersøkelsen viser, er ikke overraskende, vi er veldig klar over hva Frps velgere og folkevalgte er opptatt av. Innvandring er ett av de temaene, det er vi veldig lydhøre for, sier Jensen, uten å ville gå nærmere inn på dragkampen i sonderingssamtalene som nå pågår mellom de fire borgerlige partiene.