Norske utlendingsmyndigheter må dermed håndtere rundt 30-40 nye asylsøkere daglig. Økningen fra 2012 er på rundt 30 prosent.

De fleste asylsøkerne i år, vel 42 prosent, kommer Eritrea og Somalia, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). De fleste eritreere som søker om asyl i Norge vil få søknaden innvilget, ifølge UDI. Innvilgelsesprosenten ligger noe lavere for somaliere, rundt 60 prosent i denne gruppen får bli i Norge.

Fra det borgerkrigsherjede Syria har det kommet 668 asylsøkere så langt i år, og det er nå for første gang flere syrere enn afghanere som søker asyl i Norge.

I august regnet UDI med at det ville komme rundt 13.000-14.000 asylsøkere til Norge i år, men det endelige tallet vil trolig ligge noe lavere.

I oktober kom det 7.915 asylsøkere til Sverige. Til sammen har svenskene mottatt over 43.000 asylsøkere i år.