• SAMMEN: Det kan se ut som om de tragiske hendelsene, som i hovedsak rammet unge politikere, får andre ungdommer til å engasjere seg politisk. FOTO: MARTIN EILERTSEN

Ungdommen vil engasjere seg

Flere av de politiske ungdomspartiene opplever en markant økning i medlemstallene siden fredag.