Slaget om Lofoten utsettes til 2013

Regjeringen får støtte av KrF og Venstre for sin beslutning om å utsette arbeidet med en konsekvensutredning for de omstridte havområdene i Lofoten og Vesterålen. Nå blir det to nye år med innhenting av enda mer kunnskap.