Kommentarene peker på det viktige i å støtte kampen for barn og unges rett til frihet og utdanning.

— Jeg mener begrunnelsen fra komiteen er svært god når de sier at barn skal gå på skole og ikke utnyttes for økonomiske formål, sier stortingsrepresentant Jette Christensen (Ap).

I likhet med et samlet politisk miljø i Norge hilser hun prisen velkommen.

— Bevisstheten omkring menneskerettigheter for barn er heldigvis voksende, men den kommer altfor sent, mener hun. Først i år har vårt eget land skrevet inn barns egne rettigheter i Grunnloven.

— Utdanning for unge og kvinner er nøkkelen ut av fattigdom for den enkelte og for mange stater verden over. I en verden med en befolkning på 60 prosent under 25 år er dette særlig viktig, synes Christensen.

Erna forsiktig

Statsminister Erna Solberg (H) er også fornøyd med tildelingen. Men klok av skade fra tidligere statsminister- kommentarer, formulerer hun seg rundt:

— Vi gratulerer prisvinnerne. Utdanning for jenter er en av mine hjertesaker som politiker. Jeg har møtt Malala, men ikke den andre prisvinneren, Satyarthi, sier statsministeren.

— Skolegang er det viktigste vi kan gi våre barn. Utdanning hjelper barn ut av fattigdom og sikrer barns rettigheter. Dette er en forutsetning for fred og en bærekraftig utvikling, mener hun.

Barn og fremtid

Reaksjonene fra andre norske politikere går i samme retning.

— Årets pris gir en stemme til alle verdens barn og unge som ikke gis grunnleggende menneskerettigheter, sier stortingspresident Olemic Thommesen (H).

— Nobelprisen løfter barns rettigheter, særlig til skole og kampen mot barnearbeid, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

— Dette er en pris for verdens barn. Den handler om fremtiden, og bærer bud om barn og unges muligheter til å løse fremtidsutfordringene, sier Marit Arnstad, Sps parlamentariske leder.

— Det er bra at de deler prisen og får et større fokus på barns rettigheter, på tvers av religionene, understreker Venstre-leder Trine Skei Grande.

— De to vinnerne har vist et enormt mot. Jeg er sikker på prisen vil styrke dem, sier SV-leder Audun Lysbakken.

— I år feirer vi Barnekonvensjonens 25 årsdag. Da er det gledelig at Kailash og Malalas arbeid for barns rettigheter blir internasjonalt anerkjent, heter det i en kommentar fra barneminister Solveig Horne (Frp).

Organisasjonens hyllest

Også alle de ulike organisasjonene som jobber for en bedre verden, stiller seg i rekken av gratulanter til årets to prisvinnere.

Den norske Helsingsforskomiteen: - Vi håper årets tildeling vil bidra til økt søkelys på bruken av barn som utnyttes til billig arbeidskraft,

Norges Røde Kors: - Kombinasjonen av en ung og uredd stemme som står opp for de unges rett til utdannelse, og en lang kamp mot barnearbeid, gjør at Nobelkomiteen i år gir en viktig anerkjennelse til stemmer som ofte ikke blir hørt.

Kirkens Nødhjelp: - Kvinner og jenters rettigheter er under angrep flere steder i verden. Tross et utall av internasjonale konvensjoner og resolusjoner er vi fortsatt milevis unna global likestilling.

Det norske FN-sambandet: - Vi vil gratulere prisvinnerne for deres modige og flotte arbeid, og håper prisen gir større trykk og gjennomslag for deres arbeid og ideer.

Redd Barna: - Prisen har stor betydning for å få barn inn på den globale arena.