På grunn av bekymringen for at engelskundervisningen ved skolen særlig vil gå ut over nynorsskunnskapene til prinsessen, har Noregs Mållag skrevet brev til Slottet med spørsmål om hun vil følge den samme sidemålsundervisningen som andre barn i den norske skolen, skriver Dagsavisen.

— Svaret vi fikk er at de følger læreplanen, men at de kun har tre timer undervisning i norsk i uka. Det er i stor grad opp til den enkelte skolen hvordan de legger opp undervisningen, sier leder Marit Aakre Tennø i Noregs Mållag.

Selv om hun mener svaret er litt «ullent», ønsker hun ikke å kritisere kronprinsparets valg av skole for barna.

Rektor Janecke Aarnæs ved Oslo International School beroliger dem som bekymrer seg for at prinsessen ikke skal få tilstrekkelig nynorskundervisning.

— I så fall bør mållaget være bekymret for alle norske barneskoler. I og med at det ikke er atskilt nynorskundervisning for grunnskolen i det hele tatt, er det ikke annerledes hos oss enn på andre skoler, som Jansløkka der prinsessen gikk tidligere, sier Aarnæs.