Menn er mer optimistiske enn kvinner. 36,5 prosent av mennene mener deres økonomi blir bedre neste år. 29,1 prosent av kvinnene mener det samme. Sammenlagt er det 32,8 prosent som tror på bedre økonomisk utvikling det neste året, viser InFacts VG-måling.

Samtidig svarer 9,3 prosent av de spurte at de tror egen økonomi vil bli verre det kommende året. 47,4 prosent svarer at de ikke forventer noen forskjell. 10,5 prosent har ikke noen formening om hva det kommende året vil bringe.