• Flomvannet i Kvam har også ført med seg mange trær og røtter. FOTO: DAG W. GRUNDSETH

250 beboere evakuert fra flommen i Kvam