— Det har vært en vanskelig mekling fordi partene hadde helt forskjellig ståsted for profilen på oppgjøret. Men nå har vi klart å finne en løsning på linje med det andre grupper i NRK har fått, sier mekler Dag Nafstad til NTB få minutter etter at partene tok hverandre i hendene like før klokka 3.

LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) hadde varslet streik for samtlige av sine 763 medlemmer i NRK dersom meklingen med arbeidsgiverforeningen Spekter ikke førte fram. En streik ville fått konsekvenser for både radio- og TV-sendinger allerede tirsdag morgen.

Avtalte justeringer

I utgangspunktet ønsket NTL en flat kronefordeling til alle, og ikke avsetning til potter til særskilte grupper, et område hvor arbeidsgiver i utgangspunktet har styringsrett. Fordelingsproblemet ble løst ved at spesielle grupper fikk justeringer allerede i meklingsrunden istedenfor at dette spørsmålet ble skjøvet ut i tid.

— Ingen av partene hadde noe ønske om konflikt, sier Nafstad som kunne se at skissen han la fram i 1.30-tiden ble godtatt av partene.

I rene kroner innebærer det endelige forslaget et generelt tillegg på 14.700 kroner. Samtidig er arbeidstakerne garantert en minimum lønnsvekst på 2,6 prosent. Halvparten av justeringspotten på 700.000 kroner ble fordelt allerede i meklingen til grupper LO Stat mente det var ekstra viktig å løfte.

— En del andre spesielle bestemmelser knyttet til tillegg for enkelte grupper, endringer i ulempetillegg og andre enkeltjusteringer fører til at snittillegget for alle blir på 16-17.000 kroner, sier mekleren.

- Akseptabel

Forhandlingsleder Lise Olsen i LO Stat mener løsningen som forhandlingsutvalget valgte å godta, er akseptabel.

— Vårt mål var å få en mer rettferdig fordeling av lønnsmidlene i NRK. Vi ville også ha forhandlingsrett på hoveddelen av oppgjøret. Begge deler mener vi at vi nå har klart et stykke på vei, sier Lise Olsen.

Hun sier at de under meklingen også diskuterte selve lønnspolitikken i NRK, noe de ikke klarte under forhandlingene. Partene er enige om at lønnspolitikken i NRK skal evalueres, noe som skal danne grunnlag for tariffrevisjonen i 2014.

Tilfreds

I arbeidsgiverforeningen Spekter er man fornøyd med at en komplisert og krevende mekling er over.

— Det har vært en svært krevende mekling. Jeg er tilfreds med at vi har funnet en løsning slik at vi unngikk en konflikt som kunne ha rammet radio- og TV-tilbudet til innbyggerne, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter like før klokka 3 natt til tirsdag.

Hun understreker at det økonomiske opplegget er i samsvar med de inntektspolitiske føringene for årets oppgjør. (©NTB)