Økningen kommer i regjeringens forslag til nytt statsbudsjett, sier helseminister Bent Høie (H) til Stavanger Aftenblad.

— At så mange ikke møter til avtalte timer, er et stort problem for helseregionene. Nå ønsker vi - gjennom å doble gebyrene - å markere hvor store kostnader dette fører med seg. Pasienten skal merke at på lommeboka at vedkommende uteblir uten å gi beskjed, sier Høie.

Bare ved Stavanger universitetssjukehus antar man at rundt 2.000 pasienter hver måned uteblir fra planlagte konsultasjoner - eller nesten 100 om dagen. Dette utgjør 5 prosent av alle polikliniske timeavtaler totalt ved sykehuset.