I september vedtok landsstyret i SV en resolusjon der det het at NATO er en del av problemet, ikke løsningen i Ukraina. Det fikk flertall framfor en tekst hvor man heller fordømte russisk aggresjon i landet, som var ført i pennen av Bård Vegar Solhjell og hadde støtte av SV-leder Audun Lysbakken.

Solhjell, som er SVs utenriks— og forsvarspolitiske talsmann, skrev i forrige uke en kronikk i Dagsavisen der han sier at han ikke kan stille seg bak SV-landsstyrets vedtak fordi det «bryter fundamentalt» med hans syn.

Nå kaster SU-leder Nicholas Wilkinson seg inn i debatten. Til Dagsavisen sier han at saken er et arbeidsuhell.

— Når man har et arbeidsuhell, er det vanlig at man tar en oppvask etterpå. Dette handler om noe større. Det dreier seg om vi skal ha en utenrikspolitikk som setter fred, menneskerettigheter og internasjonal rett først, eller om vi bare skal være mot USA og NATO, sier Wilkinson, som selv stemte mot den omstridte resolusjonen.

— SV-ere er enige om at det er Russland som har okkupert Ukraina. Men fordi man var mer opptatt av å kritisere NATO, ser det ut som om vi ikke er enige om Russlands rolle. Det er uheldig, sier han.