Derfor døde 168 mennesker i trafikken i fjor

Uvitenhet og galskap tar liv.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Statens vegvesen har dybdeanalysert 158 dødsulykker med til sammen 168 drepte som skjedde på norske veier i 2011. Resultatet er nedslående, men ikke overraskende.

Førerfeil og «manglende førerdyktighet» var medvirkende årsaker i halvparten av dødsulykkene i fjor. Mange omkom i ulykker der føreren har kjørt ekstremt fort.

Høy fart, uerfaren og ruset

Siden 2005 har Statens vegvesen rykket ut til og analysert dødsulykker i trafikken ned til minste detalj.

Selvom antallet omkomne synker, er det fortsatt de samme feilene som tar liv i trafikken:

• I halvparten av ulykkene i 2011 er førerfeil medvirkende årsak.

• I 70 prosent av ulykkene med førerfeil har manglende erfaring og lite kunnskap ført til dødelige feilvurderinger, ofte kombinert med uansvarlig atferd.

• I mer enn tre av ti ulykker har farten etter forholdene vært for høy, og en dominerende årsak til ulykken.

• I 11 prosent av disse ulykkene mener Statens vegvesen at farten har vært «ekstremt høy».

• I to av ti ulykker har kjøring i ruspåvirket tilstand vært utløsende eller sterkt medvirkende årsak.

• I 16 prosent av dødsulykkene sovnet bilisten bak rattet, sykdom kan ha vært utløsende i 14 prosent av ulykkene og i rundt ni prosent av dødsulykkene mener man føreren har begått selvmord.

• Unge førere under 25 år er innblandet i hele 34 prosent av dødsulykkene.

Utforkjøringer vanligst

70 prosent av alle trafikkulykker i Norge er utforkjøringer og møteulykker. Her omkommer også flest mennesker. 75 prosent av de omkomne i trafikken var innblandet i slike ulykker.

• Møteulykkene er på retur, på tross av at det fortsatt er den største ulykkesgruppen og har vært det helt siden dybdeanalysene ble startet i 2005. Statens vegvesen mener flere firefeltsveier og flere strekninger med midtdelere har gjort at tendensen er nedadgående.

• Tre av ti ulykker er utforkjøringer, og disse er svært ofte kombinert med for høy fart, ofte svært høy fart.

• 47 prosent av dødsulykkene i 2011 skjedde på riksvei, 39 prosent skjedde på fylkesvei, 11 prosent på kommunal vei og tre prosent på privat vei.

Laveste på 60 år

– Selv om ulykkestallene for 2011 er de laveste på nesten 60 år, er trafikksikkerhet fortsatt jobb nummer én. Hver eneste ulykke er en tragedie for dem som blir rammet, uttalte samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) da hun fikk overrakt rapporten med dybdeanalysene av vegsjef Terje Moe Gustavsen.

Hun opplyser at trafikksikkerhetsarbeidet pågår med «uforminsket styrke hver eneste dag» og myndighetene jobber systematisk og langsiktig med tiltak for å redusere antallet ulykker ytterligere.

Vegsjefen er glad for at fartsnivået har gått noe ned på norske veier.

– På tre år har høy fart som ulykkesårsak sunket fra rundt halvparten av ulykkene til en tredjedel, sier Gustavsen.

Flere syklister dør i trafikken

Antallet dødsulykker i Norge har sunket jevnt og trutt de siste årene. I fjor omkom 40 færre enn i 2010, og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet hardt skadde sank med fem prosent i forhold til året før.

16 fotgjengere omkom i trafikken i fjor, og det er det laveste som noen gang er registrert i Norge. Også antallet omkomne motorsyklister er sterkt redusert.

Situasjonen er imidlertid annerledes for syklister. I alle andre trafikantgrupper var antallet omkomne redusert i fjor, mens antallet omkomne syklister gikk opp fra fem i 2010 til 12 i 2011. Tre av fire omkomne syklister var over 54 år gamle.

Publisert: