- Dårlig timing

Øyvind Halleraker fikk ikke gjennomslag for å flette inn et avsnitt om miljø i Høyre-resolusjonen om globalisering.