Fra flyttevegring til suksess

Professor Olav Orheim sto på barrikadene mot regjeringens planer om å flytte Norsk Polarinstitutt (NP) fra Oslo. Nå leder han flyttesuksessen i Tromsø.