Begge tabloidene faller kraftig

Opplaget i første kvartal er kraftig nedover både for Dagbladet og VG. Noe forklares med sen påske.