ARNT EVEN BØE

Brussel

EUs energikommissær, Andris Piebalgs, kommer i morgen til Norge for å drøfte energispørsmål med olje— og energiminister Thorhild Widvey. Han støtter norsk oljepolitikk i nordområdene, og håper LNG fra Barentshavet vil gi nye muligheter for EU-land om hittil ikke er tilknyttet det europeiske rørgassnettet.

— Det vil hjelpe flere land å innfri Kyoto-forpliktelsene. Mange håper jo at denne måten å kjøpe gass på kan bidra til å presse prisen på rørgass ned, sier Piebalgs til Bergens Tidende.

Han mener gass er et miljøvennlig altenativ til olje og kull og hevder det derfor ikke er mulig å la nordområdene ligge urørt med det økende behovet kloden har for energi i dag.

Fornuft i nord

Piebalgs mener norske myndigheter har hatt en fornuftig opptrapping av letevirksomheten i Barentshavet.

— I samtalene med Widvey vil jeg ta opp hva vi kan gjøre nå for å forberede oss på perioden etter at den første Kyoto-avtalen går ut i 2012. Så langt har vi høstet svært nyttige erfaringer med kjøp og salg av kvoter. Etter at markedet ble etablert, har vi fått mye bedre forståelse for systemet. Det må vi bygge videre på.

Energikommissæren har ingen konkrete ambisjoner knyttet til CO2-håndtering, men viser til at en rekke olje- og energselskap i EU har planer om pilotprosjeter, pluss BPs fullskala hydrogenkraftanlegg med CO2-håndtering.

— Håpet er å utvikle lønnsom teknologi for fangst og deponering av CO2 som kan tas i bruk i kullkraftverk i land som USA, Kina og India.

Russerne avgjør

— Foretrekker EU norske selskap som partnere fremfor amerikanske i det russiske gassfeltet Stockhman i Barentshavet?

— Det valget må russerne selv ta ut fra sine behov. Vi vil uansett forhandle med russerne om denne gassen. Men det er ingen tvil om at norske selskap med sin teknologi og miljøekspertise bør ha gode sjanser.

— Norske politikere og gasselgere mener EU bearbeider russerne intenst for å sikre gassforsyninger, mens innsatsen mot Norge går på å passe på at gassdirektivet overholdes?

— Russland forsyner EU med 25 prosent av gassen mens Norge leverer 14 prosent. Det betyr at begge er svært viktige for vår energiforsyning. Men siden landene er ulike, må vi opptre ulikt.

- Norge viktig

— I Russland må vi forhandle med en sentralisert statsmakt, noe som er mer arbeidsskrevende og helt forskjellig fra Norge. Men det betyr ikke at Norge er mindre viktig, noe mitt forestående besøk i landet også reflekterer, sier energikommissæren, som er fra Latvia.

Etter samtalene med olje- og energiminister Thorhild Widvey i Oslo går ferden videre til Statoils Snøhvit-anlegg i Hammerfest og en internasjonal rundebordskonferanse om energiutfordringene i Arktis.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende