Fra jubel til stillhet

Sosialistisk Venstreparti ser ut til å vinne makten, men tape valget. Det var derfor en svært betinget glede som utspant seg på partiets valgvake i Rockefeller i Oslo.