Propagandaen som er nødvendig for demokratiet

Hver valgkamp deler partiene ut enorme mengder av propagandamateriale: partiprogrammer, postkort, brosjyrer, foldere, plakater, annonser, nettsider og radio- og kinoreklamer. Er det virkelig nødvendig?