- Ikkje kjend i RV

Eg har ikkje møtt Otto Dyrkolbotn verken før eller sidan leiren i 1975. Eg kjenner ikkje til at han var medlem i Raud Valallianse.