Kan ikkje fri seg frå ansvaret

Eksstatsråd Kristin Krohn Devold kan ikkje springe frå ansvaret for feil ved reiserekningane. Forsvarsdepartementet kan heller ikkje fri seg frå kontrollansvaret.