Dårlig sex-nytt for 40-åringer

Menn i førtiårene tredobler risikoen for impotens om de røyker daglig. Derimot blir tobakksvirkningen på ereksjonsevnen svakere med høyere alder.